PPHU KREATOR Konrad Zawistowski

PPHU KREATOR
Konrad Zawistowski

Cybulskiego 26
58-200 Dzierżoniów

tel. 790-478-855

Efekty termomodernizacji budynku w przykładach

Termomodernizacja budynku jest kojarzona przede wszystkim z docieplaniem budynku. Obejmuje ona jednak szerszy zakres możliwych inwestycji, również związanych z wymianą źródła ciepła, czy też poprawą efektywności podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Termomodernizacja szczególnie w budynku wielorodzinnym może także polegać na wymianie indywidualnych wyeksploatowanych i niskoefektywnych układów ogrzewana etażowego (np. kotłów 2-funkcyjnych) na centralne źródło ciepła (kotłownia lub urządzenie kogeneracyjne wytwarzające ciepło i energię elektryczną).

Również modernizacja układu rozdziału ciepła polegająca np. na równoważeniu hydraulicznym, zastosowaniu zaworów termostatycznych przy grzejnikach, czy wymianie pomp obiegowych na nowe energooszczędne, mieści się w zakresie czynności termomodernizacyjnych.

Wymiana kotła modernizacja ogrzewania Vaillant

Rysunek 1. Wymiana starego kotła na nowy to korzyść ekonomiczna, ale również podniesienie poziomu komfortu i bezpieczeństwa. Nowoczesny gazowy kocioł kondensacyjny Vaillant ecoTEC plus. może być obsługiwany przez regulator pogodowy wbudowany w urządzeniu lub zabudowany w pomieszczeniu mieszkalnym.

Zastosowanie kolektorów słonecznych znacząco podwyższa efektywność całego systemu, ze względu na najniższe koszty wytworzenia ciepła przez instalację solarną. Zastosowanie instalacji solarnej w standardowym wykonaniu – dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej, pozwala obniżyć koszty jej podgrzewania o 50-60% rocznie.

Kolektory słoneczne płaskie montaż na dachu

Rysunek 2. Kolektory słoneczne mogą być stosowane z każdym źródłem ciepła – kotłem grzewczym lub pompą ciepła, skracając czas jego pracy, obniżając w ten sposób koszty eksploatacyjne i zmniejszając obciążenie urządzenia grzewczego.

Zapewnienie sobie komfortu cieplnego jest jedną z podstawowych potrzeb mieszkańców każdego domu czy mieszkania. Jednocześnie koszty ogrzewania są coraz istotniejszym składnikiem budżetu domowego, z racji systematycznego wzrostu cen paliw i energii. Blisko 8000 osób zapytanych w ramach badania Wärmebarometer (barometr ciepła) wskazało w pierwszym rzędzie na opóźnienie sezonu grzewczego jako metodę obniżenia kosztów ogrzewania. Docieplanie budynku wymieniono dopiero na 6 miejscu. Częściej myśli się o doraźnych działaniach – zmianie nawyków i wykorzystaniu tego o już jest do dyspozycji (np. rolety, żaluzje, zmiana nastaw regulatora, itp.).

Ankieta - metody obniżenia-kosztów ogrzewania domu

Rysunek 3. Ankieta – badanie zachowania i nawyków mieszkańców 7 krajów (waermebarometer.de)

Jak wskazuje praktyka, wymiana starego kotła grzewczego na nowy, zwykle przynosi 30 do 40% obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Równie podobnie może wyglądać efekt zastosowania izolacji cieplnej i wymiany stolarki okiennej. W sumie rzeczywiste oszczędności z zużyciu energii w budynkach poddanych termomodernizacji, mogły przekraczać nawet 80%.

Przykłady termomodernizacji budynków: